Blog

Výnimočnosť biznis koučovania

Výnimočnosť biznis koučovania

Koučing je jeden z najefektívnejších a najrýchlejších nástrojov modernej doby, ako všestranne rozvíjať osobnosť človeka. Pomáha koučovanému úspešne prekonávať životné alebo pracovné zmeny a dosahovať nastavené ciele.

Čo si predstaviť pod slovom workshop

Čo si predstaviť pod slovom workshop

Workshop slúži pre ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie znalostí. Vďaka interaktívnym formám spolupráce medzi účastníkmi tohto typu vzdelávania, dochádza k tomu, že si ľudia odnášajú viac podnetov pre svoje ďalšie praktické pôsobenie.

18 rokov dozadu

18 rokov dozadu

Konečne voľný deň, po 6 dňovom pracovnom týždni zbierania paradajok na talianskej plantáži.

Dobrodružstvo, adrenalín, možnosť zarobiť si viac než na Slovensku (v tom čase som popri škole pracovala ako redaktorka a opatrovateľka detí a robila dobrovoľníčku v Domove dôchodcov) a tak odľahčiť rozpočet rodine. Tak som vnímala vlastný odchod počas letných prázdnin po úspešnom ukončení prvého ročníka vysokoškolského štúdia. S víziou, že o mesiac sa vrátim do starých koľají.

Ako nás posúvajú komplimenty

Ako nás posúvajú komplimenty

Veľakrát nás dokáže posunúť a nakopnúť milé slovo alebo kompliment od niekoho iného. Stávajú sa situácie, že sa nám potom rozžiari deň smiley.