Čo si predstaviť pod slovom workshop

Čo si predstaviť pod slovom workshop

Workshop slúži pre ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie znalostí. Vďaka interaktívnym formám spolupráce medzi účastníkmi tohto typu vzdelávania, dochádza k tomu, že si ľudia odnášajú viac podnetov pre svoje ďalšie praktické pôsobenie.

Workshop je stále obľúbené slovo zväčša u manažérov a riadiacich pracovníkov. Napriek tomu, že význam slova nie je presne definovaný, najčastejšie sa spája so schôdzkami rôzneho charakteru a zamerania.

Workshop sa na rozdiel od koučovania odlišuje najmä metódami, technikami. Skôr podáva akýsi návod "ako na to", ako vyriešiť daný problém, aké kroky, tipy použiť a čomu sa radšej vyhnúť. 

Niekto uprednostňuje skôr rýchle riešenia, návody, postupy. Iní chcú na všetko prísť radšej svojim vlastným hľadaním, skúmaním. Preto nemožno zatracovať ani jednu voľbu. Workshop je skôr teoretický, seminár je praktický a koučing je sebapoznávací. Workshop vám radí. Koučing vás nabáda k aktivite.

A tak je to správne.

...nech si každý nájde svoju vlastnú cestu.