Kontakt

 

PosunSa.sk / Prístav nádeje, o.z.

Družstevná 2410/16

960 01  Zvolen

 

IČO: 42198551

www.PosunSa.sk

www.pristav-nadeje.eu

 

E-mail:  pristav@posunsa.sk