Výnimočnosť biznis koučovania

Výnimočnosť biznis koučovania

Koučing je jeden z najefektívnejších a najrýchlejších nástrojov modernej doby, ako všestranne rozvíjať osobnosť človeka. Pomáha koučovanému úspešne prekonávať životné alebo pracovné zmeny a dosahovať nastavené ciele.

Na rozdiel od klasickej psychoterapie, koučing pozerá do budúcna. Hľadá cesty, ako dosiahnuť vytýčené ciele. Či už v osobnom živote, alebo v pracovnej sfére.

Ako to prebieha?

Kouč a koučovaný sú partneri -  ja ako kouč prinášam koučingové zručnosti a klient prináša všetky zdroje v sebe, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľa.

Neradím klientovi z pozície nadradenosti, nie som tá, ktorá mu dá riešenie jeho problému. On na ten návod príde pomerne rýchlo sám pomocou mojich otázok. Tento faktor je v koučingu veľmi podstatný. Totiž keď „na to“ klient príde sám, tak to aj urobí.

Koučing mi zmenil život. Na plnej čiare ma presvedčil, že je to neuveriteľne efektívna a najmä rýchla metóda. Všetky moje dovtedajšie „nedá sa“ v mojom živote sa premenili na „ako to môžem urobiť inak“.

Sama si prechádzam cestou rozvoja, ktorý sa podľa mňa nikdy nekončí. Riešim výzvy, ktoré sa vyskytnú. Alebo sa venujem oblastiam, ktoré sú pre mňa dôležité.

Momentálne pôsobím v troch oblastiach. Ako lektor a mentor vediem individuálne školenia, workshopy a semináre. Zároveň sa venujem biznis koučingu vo firmách, kde koučujem tímy, manažérov, majiteľov firiem. Zlepšujeme efektivitu, výkonnosť, meníme postoje, pracujeme na manažérskych zručnostiach, hľadáme stratenú motiváciu, objavujeme nové možnosti riešenia „starých“ problémov. Treťou oblasťou je sociálna sféra. Aj v tej je veľa možností, čo možno zlepšiť.

Vďaka mojej práci sa denne stretávam s tým, aký je koučing efektívny. Mám ho odskúšaný na sebe aj mojich klientoch.  Preto odporúčam nebáť sa ho.

V neposlednom rade je na biznis koučingu čarovné práve to, že nabáda k aktivite.

Tak dvíhame zadky :-)

...šéfovia, zamestnanci a napokon aj ja :-)