Turné po Slovensku - kalendár

Ako môže podnikať OZ (III. časť): Lučenec - 08.09.2020

Priestor coworking - M. Rázusa 13, Lučenec

Praktický workshop vám pomôže zorientovať sa v dotáciách a výzvach, ktoré môže o.z. využiť. Zistite, aké sú možnosti financovania občianskeho združenia a naštartujte svoje podnikanie ešte dnes.

ČO SA DOZVIETE?

  • aké výzvy existujú na podporu a rozvoj podnikania o.z.
  • kedy sú poskytované dotácie a čo musí spĺňať projekt
  • čo obnáša príprava podnikateľského projektu, ako vyplniť žiadosti
  • ako zostaviť dobrý rozpočet k projektu
  • ako sa vyvarovať chybám pri tvorbe biznis projektu
  • príklady úspešnej podnikateľskej praxe cez o.z.

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Marcela Václavková Konrádová - ako konzultantka sa podieľala na vzniku mnohých občianskych združení, je riaditeľkou o.z. Prístav nádeje, pracuje ako hodnotiteľ projektov, sociálny a biznis kouč, lektorka, redaktorka Dalito sk., autorka 7 kníh a ebooku Objav nové možnosti.

KEDY 8.9. 2020 16:30 – 19:30 hod.

KDE Priestor coworking M. Rázusa 13 984 01 Lučenec

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený. Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie. Ukončenie registrácie: 7.9.2020 do 13.00 hod. Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870. PODMIENKY Účastník musí byť: - fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK). Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Vyberte si čas, do ktorého chcete byť zaradený:

  • 16:30 – 19:30 hod. Voľných miest: 0

<< Späť