Kurz prvej pomoci ZACHRÁŇME SA, Zvolen

Pozor, podujatie už bolo realizované.

Kurz prvej pomoci ZACHRÁŇME SA, Zvolen - 27.06.2021

Námestie SNP (Fun zóna) - Zvolen

 

 

Pozývame Vás na kurz prvej pomoci ZACHŔAŇME SA určený primárne rodičom detí so zdravotným znevýhodnením, ale i širokej verejnosti. Príďte sa naučiť zachrániť ľudský život zážitkovou formou, ukážkami, prácou s defibrilátorom....

Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 percentách je príčinou porucha srdcového rytmu (stáva sa aj deťom so zdravotným znevýhodnením), ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj vydá alebo nie, pričom pokyny pre používateľa sú v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik, aj rodič dieťa so zdravotným znevýhodnením.

Pri ohrození života často rozhodujú minúty a záchranou môže byť práve defibrilátor, ktorý použije hoci aj súrodenec dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, školák. V mnohých obciach či menších mestách, ktoré sú od najbližšej záchrannej služby vzdialené aj desiatky kilometrov, môže byť defibrilátor najbližšou a najrýchlejšou pomocou, ktorá prispeje k záchrane života.

AED sú prístroje, ktoré pomáhajú poskytnúť prvú pomoc a v prípade nutnosti defibrilujú postihnutého, dodajú mu elektrický impulz. Všetky defibrilátory v tejto kategórii sú konštruované tak, aby s nimi mohol poskytnúť prvú pomoc i laik, pričom neexistuje riziko nesprávneho použitia prístroja. Defibrilátor vie okamžite vyhodnotiť srdcový rytmus, či postihnutý nemá kardiostimulátor, akého je vzrastu, prepočíta hmotnosť podľa odporu ľudského tela. V prípade, že človek elektrický výboj nepotrebuje, prístroj zákrok neuskutoční. Zatiaľ čo vo svete sú automatické externé defibrilátory (AED) bežnou súčasťou verejných priestranstiev, u nás to tak nie je a ich počty po celom Slovensku nie sú veľmi vysoké.

Aj preto Vám prinášame zážitkový kurz prvej pomoci ZACHRÁŇME SA zameraný na používanie defibrilátora. Kurz je určený pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením i pre ich súrodencov, školákov a verejnosť.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ak chcete získať DIPLOM a darčeky za účasť, prosím registrujte sa a príďte včas. Neregistrovaným účastníkom negarantujeme diplom ani darčeky.

 

 

Vyberte si čas, do ktorého chcete byť zaradený:

  • 16:00 Voľných miest: 0
  • 16:30 Voľných miest: 0
  • 17:00 Voľných miest: 0
  • 17:30 Voľných miest: 0

<< Späť